GardenStore Nordic AB (nedan kallat "GardenStore", “vi”, “vår”) är glada att du besöker vår hemsida och visar intresse för våra erbjudanden. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar, respekterar din integritet och vill att du ska känna dig trygg med att besöka vår hemsida. Nedan informerar vi dig om de personuppgifter vi behandlar när du använder vår webbplats och hur uppgifterna används.

Vänligen ta dig tid att noggrant läsa igenom denna information. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?


GardenStore Nordic AB, org. nr 559055-4597, med adress Hägerstensvägen 149, 126 48 Hägersten, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Mailadress: privacy@gardenstore.se

Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter / all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Dessa innefattar all personlig information som du lämnar till oss under beställning av varor en produkt eller vid prenumeration av vårt nyhetsbrev. Elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer anses enbart som en personuppgift om den kan kopplas till en fysisk person.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

När du genomför ett köp, använder vår webbplats, är i kontakt med vår kundservice eller på något annat sätt interagerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig. Det huvudsakliga syftet med insamlingen är att ingå köpeavtal med dig som kund eller att på andra sätt förse dig med produkter, tjänster och erbjudanden. Nedan följer några tydliggörande exempel av denna typ av personuppgiftshantering.

Användning av personuppgifter för att kunna hantera din order

BEHANDLING

TYP AV PERSONUPPGIFT

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
 • Adresskontroll mot SPAR.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Överföring av personuppgifter sker då det är nödvändigt för genomförandet av köpeavtalet. Detta gäller exempelvis de av våra leverantörer som skickar din order direkt till dig som kund samt speditörerna som används så att din beställning kan levereras till dig. Överföring sker även till Klarna för hantering av betalning (läs mer här https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy).

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Användning av personuppgifter för vårt nyhetsbrev

Om du prenumererar på nyhetsbrevet använder GardenStore dina uppgifter för att skicka nyhetsbrevet. För det tekniska genomförandet av nyhetsbrevet samt dess leverans använder vi vår samarbetspartner MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA).

Om du inte längre ha nyhetsbrevet kan du när som helst avbryta prenumerationen genom olika kommunikationsalternativ (t.ex. klicka genom att klicka på en länk som ingår i varje nyhetsbrev för att avsluta prenumerationen, e-posta eller kontakta oss här).

Dina personuppgifter som samlas in i samband med prenumerationen på nyhetsbrevet kommer att raderas om du avregistrerar nyhetsbrevet.

BEHANDLING

TYP AV PERSONUPPGIFT

 • Skapandet av dina personliga erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration och förmåner.
 • Namn.
 • E-post.

Laglig grund: Samtycke. De som prenumererar på vårt nyhetsbrev gör så frivilligt och kan när som helst avsluta sin prenumeration.

Lagringsperiod: Enbart den tid som prenumerationen är aktiv.

Användning av personuppgifter för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet kan kräva framtagandet av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

BEHANDLING

TYP AV PERSONUPPGIFT

 • Nödvändig hantering för uppfyllandet av företagets rättsliga förpliktelser.

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

Användning av personuppgifter för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Vid fall som exempelvis bedrägerier eller andra lagöverträdelser.

BEHANDLING

TYP AV PERSONUPPGIFT

 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier, andra lagöverträdelser eller förbjudna åtgärder enligt våra köpevillkor. 
 • För skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

 • Personnummer.
 • Videoinspelningar från kamerabevakning vid fysisk butik.
 • Köp och användargenererande data så som klick- och besökshistorik.
 • Teknisk data om enheter som används (ex. språkinställningar, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform).
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Föreligger ingen rättslig förpliktelser är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av våra tjänster och att förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Användning av personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden.

I kontakt med vår kundservice behöver vi ha tillgång till personuppgifter för att kunna hantera ärendet.

BEHANDLING

TYP AV PERSONUPPGIFT

 • Bevarande av kommunikation till kundservice (via telefon eller i andra digitala kanaler, inklusive sociala medier och kundserviceverktyg (se nedan).
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Uppgifter om köptidpunkt, köpställe samt eventuella fel och / eller klagomål.
 • Tekniska uppgifter om din köpta produkt eller tjänst.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 12 månader efter att kundserviceärendet har avslutats för det fall ett återkommande problem dyker upp.

Användning av personuppgifter för att kunna hantera tävlingar och events.

Vid tävlingar och events slumpas ej vinsten ut, utan deltagandet och personuppgifterna inhämtas för att sedan utnämna en vinnare.

BEHANDLING

TYP AV PERSONUPPGIFT

 • Kommunikation i anslutning till en tävling eller ett event. Exempelvis bekräftelser på anmälningar, frågor eller utvärderingar. Identifiering och kontroll av ålder. Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster.

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgift lämnade i utvärdering av event.
 • Eventuell ansluten korrespondens. .

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen / eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

Användning av personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder och potentiella kunder.

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra kunders köpupplevelse genom att presentera relevanta erbjudanden och se till att det ska gå så smidigt som möjligt att hitta det man söker.

BEHANDLING

TYP AV PERSONUPPGIFT

 • Anpassning av tjänster och funktioner för att bli mer användarvänliga.
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden.
 • Framtagande av underlag för att förbättra vårt produktsortiment.
 • Framtagande av underlag för att hantera planeringen av etablering- och avetableringen av butiker och lager.
 • Möjliggöra för kunder och kundbetéende att påverka vårt produktsortiment.
 • Underlag för att förbättra IT-systemen i syfte att höja säkerheten.

 • Ålder.
 • Kön.
 • Bostadsort.
 • Korrespondens och feedback till GardenStore.
 • Köp- och användargenererad data (exempelvis köp-, klick- och besökshistorik).
 • Teknisk data rörande enheten (exempelvis IP-adress).

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra erbjudanden och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Personlig och individuell reklam för att förbättra shoppingupplevelsen

Vi strävar alltid efter att förbättra din köpupplevelse och vår service och strävar efter att kunna skräddarsy dina erbjudanden till dina specifika behov. I det avseendet använder vi information från dig och automatiskt genererad information för att kunna lämna erbjudanden som vi tror motsvarar dina önskemål.

Användningen av sådan information för att förbättra din shoppingupplevelse är alltid under en pseudonym, vilket betyder det att ditt namn eller annan individuell identifierare ersätts datorgereneread information. Analys och utvärdering av sådan information tillåter oss att ständigt förbättra vår service och vårt sortiment och inte lämna in erbjudanden som inte är intressanta för dig.

Om du inte längre vill ha individuella erbjudanden kan du när som helst invända mot användandet av dina personuppgifter för detta ändamål. En kort förklaring i till privacy@gardenstore.se är tillräcklig.


Datasäkerhet

Överföringen av dina personuppgifter sker via Secure Socket Layer (SSL). Det innebär att din data skyddas med kryptering, så att obehörig åtkomst till dina personuppgifter utesluts.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna. På begäran kommer vi att kostnadsfritt ge dig den data som vi har lagrat om din person. Om du behöver sådan information får du gärna skicka ett mail till privacy@gardenstore.se. Du kan även begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas (se nedan).

I följande fall har du rätt att få dina personuppgifter borttagna:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats (se exempel på ändamål ovan).
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre.
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

I följande fall har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet.
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt men du önskar inte att dina uppgifter raderas utan begär i stället att dess användning begränsas.
 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för.
 • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

I följande fall har du rätt att begära att invända mot behandling av dina personuppgifter:

 • Med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om inte vi har ett berättigat intresse som trumfar, eller om vi tvingas fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på privacy@gardenstore.se så kommer vi skyndsamt att vara behjälpliga på bäst möjliga mån.

Cookies

En "cookie" är en liten fil som vi överför till din dator när du besöker vår butik. En cookie kan bara innehålla information som vi skickar till din dator - privat data kan inte läsas ut. Om du accepterar cookies på våra webbplatser betyder det inte att vi har tillgång till din personliga information, utan enbart att vi kan identifiera din dator.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • så du kan fylla på och hantera din kundvagn under din köpsession utan att produkterna faller bort.
 • så att vi känner igen dig vid framtida besök för att visa dina önskade preferenser i kundvagnen och i Klarna Checkout (betalningsmetod och leverans, leveransland).
 • så du kan t.ex. använda en personligt anpassad version av hemsidan.
 • så att vi kan skräddarsy vår webbplats ännu bättre till våra kunders behov (t.ex. genom så kallad on-site targeting).
 • att använda tjänsten Doubleclick av Google (se nedan)
 • i samband med vissa annonspartners (i detta sammanhang kan cookies från sådana tredjepartspartner lagras på din dator).

Alla cookies som används på grund av ovan nämnda åtgärder innehåller inga personuppgifter och tillåter inte att de tilldelas dig som en fysisk person på något sätt. Kakor används endast för att identifiera den dator du använder, och bara så länge cookies inte raderas eller raderas till följd av att de når sin angivna livstid.


De flesta webbläsare accepterar cookies som standard. Du kan tillåta eller förbjuda tillfälliga och sparade cookies i säkerhetsinställningarna oberoende av varandra. Om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på våra sidor inte vara tillgängliga för dig, och vissa webbsidor visas kanske inte korrekt.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

Du kan även välja att radera cookies med hjälp av dina webbläsarinställningar. Vänligen notera att hemsidans funktionalitet kan bli lidande av detta.

Kundtjänst via e-post och live chat

Inkommande e-post live chat behandlas via kundserviceplattformen Zendesk, Zendesk Inc., 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Uppgifterna om kunden serviceplattform samlas i enlighet med EU:s lagar och regler. För ytterligare information se sekretesspolicyn för Zendesk: https://www.zendesk.com/company/privacy .

Google DoubleClick

Doubleclick är en tjänst av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick använder cookies för att presentera annonser som är relevanta för dig. Google gör detta genom att tilldela din webbläsare ett pseudonymiserat identifieringsnummer som gör att Google kan kontrollera vilka annonser som har dykt upp i din webbläsare och vilka som har blivit klickade av användaren. De cookies som används i det här sammanhanget innehåller inga personuppgifter, de fungerar endast för att kunna visa respektive tilldelningsbara matchningsannonser för webbläsare baserat på tidigare besök på webbplatsen på våra och andra webbplatser.

Informationen som genereras av cookies skickas av Google för utvärdering till en server i USA där den lagras och bearbetas.

Genom att använda våra webbsidor godkänner du behandlingen av de uppgifter som samlas in om dig av Google på det sätt som beskrivs ovan. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare (se ovan), men det kan innebära att olika funktioner på vår hemsida inte längre kan användas utan funktionsfel.

Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och i samband med din användning av webbplatsen för att Google och behandlingen av dessa uppgifter genom Google på https://www.google.com/settings/ads/onweb

Criteo

På GardenStore används teknik från leverantören Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike, "Criteo"). Criteo samlar och lagrar information om besökares surfbeteende, för marknadsföringsändamål, i anonymiserad form. Dessa uppgifter lagras på din dator genom cookies. Med hjälp av algoritmer analyserar Criteo och Conversant surfbeteendet och kan sedan visa riktade produktrekommendationer såsom anpassad reklam på andra webbplatser (s.k. ”publishers”). Dessa uppgifter kan inte under några omständigheter användas för att personligen identifiera besökaren på vår webbplats.

De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för att förbättra våra erbjudanden. Det finns ingen annan användning eller utlämnande till tredje part. Du kan avstå från den fullständigt anonyma analysen av ditt surfbeteende genom att följa och klicka på följande länk http://www.criteo.com/privacy/

För mer information om Criteos teknik, se Criteos Integritetspolicy: http://www.criteo.com/en-GB/privacy policy

Google Analytics

GardenStore använder Google Analytics, en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder cookies som tillåter en analys av din användning användningen av hemsidan. Informationen som genereras av cookien om din användning av hemsidan överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

IP-adressen som tillhandahålls av Google som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra att cookies lagras genom inställningar i din webbläsare. Du kan även förhindra att data som genereras av cookien lagreas i samband med din användning av hemsidan genom att hämta en plugin på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv .

Hotjar

Webbplatsen använder webbanalys som tillhandahålls av Hotjar Ltd. (St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta; "Hotjar") Det registrerar slumpmässigt utvalda kommunikationer mellan enskilda besökare och webbplatsen anonymt. På detta sätt skapas ett protokoll, som till exempel innehåller markörens rörelser och de klick som görs på webbplatsen. Syftet med protokollet är att identifiera sätt att förbättra respektive sida. För att säkerställa att direkt personliga samband tas bort finns en anonym lagring och säker behandling av de använda IP-adresserna. Dessutom finns en statistisk analys av information i operativsystemet, webbläsare, inkommande och utgående länkar, geografiskt ursprung och upplösning och typ av enhet.

Du kan inaktivera den genom att aktivera en DoNotTrack-rubrik i webbläsaren. Se https://www.hotjar.com/opt-out för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna information om personuppgiftsbehandling i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer givetvis att informera dig om väsentliga ändringar, t.ex. om ändamålen för behandlingen ändras eller om det tillkommer nya ändamål för behandlingen av personuppgifter.

Copyright © 2022 GardenStore Nordic AB. All rights reserved.